Италийн Хуульч онлайн. Хамгийн том хууль эрх зүйн портал италийн хуульч.


Орон сууц худалдах, худалдан авах Ромд


Хотод Ромын одоогоор ямар ч зар нь орон сууц худалдах, худалдан авах, төлөөлж буй бараг гуравны хоер нь зар энэ төрлийн бүх газар доорх хотДунджаар, хот даяар, асууж үнэ, орон сууц худалдах, худалдан авах, тэнцүү байна 3. Эдгээр үнэт зүйлс, Ромын нэг юм италийн хотуудын том, эсвэл 500-аас дээш. 000 оршин суугчид, үнэ бүхий орон сууцны хамгийн өндөр Итали.

Сүүлийн зургаан сарын үнэ дээр хэрэглэж дундаж хот даяар зориулсан орон сууц худалдах дээр байгаа бага зэрэг буурсан (-2, 58).

Бүх үнэт зүйлсийг санал болгож байна, үр дүнд статистик боловсруулалт дээр санал өнөөгийн үл хөдлөх хөрөнгийн зар, өгсөн ямар ч баталгаа үнэн зөв, бүрэн бүтэн байна. Уншиж түгээнэ.