Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, италийн Нийгэмлэг Зохиогчид, РедакторуудЭнэ нь зөв олгодог зохиогч байх нь онцгой түүний ажил, шаардах эцэг болох, эсэхийг шийдэх үед тэдгээрийг хэвлэн нийтлэх, үгүйсгэж, тэдний нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, өгч ямар ч төрлийн ашиглах, хүлээн авагч нь холбогдох цалин хөлс, цалин улмаас хүн бий болгосон ажил — Хууль журам, эд хөрөнгийн эрхийн байгаа онцгой эрхийг зохиогч ашиглах дэмжлэг түүний ажил ямар нэгэн байдлаар, authorise ямар ч төрлийн олон нийтэд түгээх, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, гүйцэтгэл, төлөөлөл болон бусад хэлбэрийг ашиглах, ойлгож, тэдний цалин хғлс.

Илүү ихийг олж Байгаа хүмүүсийн эрхийн баталгаа санхүүгийн нөхөн олговор биш, зохиогч, харин хүн холбогдсон, эсвэл холбоотой.

Жишээ нь, рекорд шошго нь хөгжимчин