Давж Заалдах шатны Шүүх — Тулд Хуульчид БолоньяД он, сар, есөн долдугаар сарын, 2013 онд албан есоор байгуулагдсан ОДОН ДЭЭР ШУДАРГА ес ДЭЭР давж ЗААЛДАХ шатны ШҮҮХ.»Одон байгуулж, байнгын хүснэгт харьцуулах, хамгийн тохиромжтой төдийгүй практик нэг бөгөөд нийт төлөөлөгчдийн гурван институцийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь гол зорилго шалгах хамтдаа үзээрэй шийдвэрлэх нь хамтарсан хүчин чармайлт, солилцох, төрөл бүрийн асуудлуудыг практик, зохион байгуулалтын асуудлыг нөлөөлөх байгууллага, Шүүхийн тамгын Газар, hindering ашиглах хамгийн шилдэг арга нь адил замаар бүх операторууд хууль, урамгүй эрхийг иргэд, хэрэглэгчдэд үйлчилгээ хууль зүй, шударга шүүх, боломжийн хугацаа