Италийн Хуульч онлайн. Хамгийн том хууль эрх зүйн портал италийн хуульч.


ашиглах


Жишээ нь, захиргааны байгууллага, эсвэл шүүх эрх мэдлийг олж авах, шинэчлэх, эсвэл хүчингүй болгох үйлдэл, эсвэл арга хэмжээЖишээ нь, захиргааны байгууллага, эсвэл шүүх эрх мэдлийг олж авах, шинэчлэх, эсвэл хүчингүй болгох үйлдэл, эсвэл арга хэмжээ. м, хүрэхийн тулд төгсгөл, амжилт, зорилго, sim. Үүнээс гадна, энэ нь магадгүй тэр Биднийг түвшин бага хэвээр байх болно, учир нь ану-ын санхүүгийн систем нь алгасах бүрэн (тусламжтайгаар европын банкууд). өөр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүх нь зөрчсөн үйлдэл нь үндсэн олгосон эрх, түүнийг үндсэн хуулиар эсвэл өөр хууль.